Společnost GruTech s. r. o. vznikla v roce 2012 jako nástupní organizace desetileté podnikatelské činnosti svého spoluzakladatele ve strojírenství a navázala tak na úspěšnou spolupráci s řadou významných strojírenských firem. Tyto spolupráce a partnerství nadále rozvíjíme.

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými společnostmi jako jsou Třinecké železárny, a. s., Strojírny a Stavby Třinec, a. s., ČEZ energetické služby, s.r.o.

Důsledným přístupem a uplatňováním firemní strategie orientované především na potřeby zadavatele, které jsou určujícím kritériem naší činnosti, schopnosti pružně reagovat na požadavky partnerů, svědomitým plněním a kvalitou odvedeného díla jsme se v průběhu let vypracovali v respektovaného partnera, který si důvěry svých obchodních partnerů velice váží.

Naše služby

Copyright © 2022 GruTech s.r.o.
Operační program zaměstnanost

OPZ