Společnost úspěšně spolupracuje/ovala s následujícími ponikatelskými subjekty:

Třinecké železárny, a.s.

 • Údržba strojního zařízení Válcoven
 • Opravy středního rozsahu
 • Kampaňové opravy KKO
Strojírny a Stavby Třinec, a.s.
 • Dílenská kovovýroba
 • Montáže ocelových konstrukcí
 • Opravy technologického zařízení
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • Oprava primárního chladiče
 • Údržba hlavních důlních vetilátorů
 • Údržba kotelny na elektrárně Dětmarovice
Stelmar, s. r. o.
 • Údržba strojního zařízení v energetických a teplárenských provozech - Elektrárna Třebovice, Elektrárna Dětmarovice, Elektrárna Tušimice
 • Dílenská výroba
Salmonia, s. r. o.
 • Údržba strojního zařízení - Elektrárna Dětmarovice, Dalkia ČR, a. s. - Teplárna Karviná, Energetika Kopřivnice, a. s.
 • Dílenská výroba
OKD, a. s
 • Opravy mechanizovaných výztuží
Karimpex -Strojírny, s.r.o.

Copyright © 2022 GruTech s.r.o.
Operační program zaměstnanost

OPZ