Dne 1.12.2019 byl zahájen projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy GruTech s.r.o., (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013045), který je realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti,
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • Interní lektor
Copyright © 2022 GruTech s.r.o.
Operační program zaměstnanost

OPZ